Naszym nadrzędnym celem jest rozwinięcie komunikacji u dzieci i wyposażenie ich w znajomość języka oraz w praktyczne narzędzia, dzięki którym poradzą sobie w świecie. Stąd staranny wybór programów do nauki.

Kursy dla dzieci/uczniów podzielone są na dwie ścieżki uczenia się języka angielskiego

Oferta Standardowa – oferta dla dzieci, które rozpoczynają naukę języka angielskiego

Celem tego kursu jest wprowadzanie dzieci w tajniki języka angielskiego od podstaw, zwiększając stopniowo ich poziom zaawansowania w zakresie rozumienia, mówienia, czytania i pisania. Dzięki systematycznej nauce, częstym powtórkom i ciekawym zajęciom kursanci poprawiają oceny w szkole, nabierają pewności siebie, a język angielski staje się ich ulubionym przedmiotem.

Lektorzy podczas zajęć posługują się wyłącznie językiem obcym, mówią do dzieci w naturalnym tempie i oczekuje automatycznych odpowiedzi. W takim obcojęzycznym środowisku, w takich warunkach bariera mówienia i rozumienia języka obcego zostaje szybko przełamana.

Jesteśmy świadomi, iż rodzice odgrywają diametralną role w procesie edukacyjnym swoich pociech, dlatego też bardzo ważna jest dla nas ścisła współpraca. W TellMore standardem jest regularna korespondencja z rodzicem za pomocą e-mail. Rodzice mają także możliwość bezpośredniego kontaktu z lektorem prowadzącym przed zajęciami lub po zajęciach.

Przyjmowanie dzieci na kurs odbywa się na podstawie niestresującej rozmowy z lektorem oraz dodatkowo w przypadku grupy starszej na rozwiązaniu testu diagnozującego.

Kurs obejmuje 1 spotkanie tygodniowo po 90 minut i trwa od połowy września do połowy czerwca. Zajęcia prowadzimy zarówno w grupach Standard (6-10 osób), jak i w grupach Comfort (3-5 osób). W trakcie trwania kursu gwarantujemy konsultacje rodziców z lektorem w celu monitorowania postępów. Realizowany podręcznik: Footprints – w zależności od poziomu (w cenie kursu).

SAVVY ED – Oferta dla dzieci kontynuujących naukę języka angielskiego po programie Teddie Eddie

 

Oficjalna strona metody www.edubears.pl/savvyed/

Zdobyte wcześniej umiejętności są rozwijane poprzez sprawdzone, ciekawe metody nauczania dostosowane do wieku, zainteresowań i temperamentu dzieci. Głównym założeniem tego kursu jest ćwiczenie wszystkich czterech kompetencji językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania poprzez różne zabawy ruchowe, gry językowe, historyjki, wierszyki oraz rymowanki. Ten ambitny program mobilizuje młodych kursantów do regularnej pracy poprzez unikatowe i innowacyjne elementy (efekt kuli śniegowej, grywalizacja, ocenianie kształtujące), które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki.

Jaki jest Savvy Edd?

 

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-10 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jaki wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

Przeczytaj

Dla kogo jest SavvyEd?

Metoda nadaje się dla dzieci uczących się w szkołach językowych lub prywatnych szkołach podstawowych. Savvy Ed jest dedykowany uczniom, którzy KONTYNUUJĄ NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie. Savvy Ed nie jest przewidziany dla dzieci początkujących, 7-8 latki rozpoczynające przygodę z językiem angielskim po prostu sobie z naszym materiałem nie poradzą.

Poziomy SAVVY ED

Savvy Ed 1

7-8 lat

Priorytety: komunikacja i nauka czytania

Uczeń kontynuuje naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie. Priorytety to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w CZYTANIU w języku obcym. Obszerny i różnorodny materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Starters.

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 7-8 lat, 1-2 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

Zestaw kursanta zawiera:

 • Savvy Book – podręcznik
 • Snowball Book – zeszyt ćwiczeń
 • Parent’s Book – zeszyt kontaktu dla rodziców
 • Audio CD
 • Savvy Tile – magiczną płytkę Eda
 • teczkę

Savvy Ed 2

8-9 lat

Priorytety: komunikacja i nauka pisania

Uczeń kontynuuje naukę jednocześnie utrwalając poznany wcześniej materiał. Priorytety na tym poziomie to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w PISANIU w języku obcym. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Movers (poziom A1 wg Rady Europy).

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 8-9 lat, 2-3 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

Zestaw kursanta zawiera:

 • Savvy Book – podręcznik
 • Snowball Book – zeszyt ćwiczeń
 • Parent’s Book – zeszyt kontaktu dla rodziców
 • Audio CD
 • Savvy Tile – magiczną płytkę Eda
 • teczkę

Savvy Ed 3

9-10 lat

Priorytety: integracja wszystkich sprawności językowych i gramatyka

Na tym poziomie następuje integracja wszystkich sprawności językowych: SŁUCHANIA, MÓWIENIA, CZYTANIA raz PISANIA. Zaczynamy kłaść nacisk na POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNĄ. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Flyers (poziom A2 wg Rady Europy).

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 9-10 lat, 3-4 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

Zestaw kursanta zawiera:

 • Savvy Book – podręcznik
 • Snowball Book – zeszyt ćwiczeń
 • Parent’s Book – zeszyt kontaktu dla rodziców
 • Audio CD
 • Savvy Tile – magiczną płytkę Eda
 • teczkę

Wszystkie dzieci rozpoczynające poziom Savvy Ed 1 są przez nas bardzo starannie testowane – oceniamy:

umiejętność czytania

dzieci muszą dobrze czytać w języku polskim, muszą być w stanie poradzić sobie z czytaniem płynnie całych zdań, a nawet krótkich tekstów. Muszą też być w stanie przeczytać proste słowa i krótkie zdania w języku angielskim.

zasób słownictwa

dzieci muszą znać większość słów związanych z tematyką świata dziecięcego w języku angielskim (jedzenie, zabawki, ubrania, przedmioty w szkole, w domu itp.),

umiejętność rozumienia ze słuchu

dzieci muszą być w stanie zrozumieć proste, ale naturalne nagrania w języku angielskim, np. historyjki

umiejętności komunikacyjne

dzieci muszą umieć swobodnie reagować na pytania i polecenia zadawane w języku angielskim

Przy kwalifikacji do grupy nie tylko sprawdzamy, czy dzieci mają odpowiednią wiedzę z języka angielskiego czy umiejętność czytania w języku ojczystym, bardzo ważny jest też wiek dziecka, w grupach mogą być dzieci z jednego rocznika, ewentualnie może być rok różnicy. Wierzymy, że tylko wiekowo i poziomowo dobrane grupy osiągną pełnię swojego potencjału.
Ostatnim elementem branym pod uwagę przy kwalifikacji do grup jest rozmowa z rodzicem. Rodzic powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że zapisuje dziecko na ambitny kurs, w czasie którego sumienność i regularność w odrabianiu zadań domowych jest bardzo ważna. Rodzic nie musi znać języka obcego aby pomóc dziecku, ale musi wyrazić chęć wsparcia swojej pociechy w sensie „organizacyjnym,” czyli mówiąc potocznie: dopilnować, aby mały uczeń był przygotowany na każde zajęcia.

Na co czekasz?

Zapisz się już dziś!

Zaczerpnięto z oficjalnych materiałów metody Savvy Edd. Oficjalna strona metody EduBears