Fotolia_47429571_Subscription_XXL_post2Naszym nadrzędnym celem jest rozwinięcie komunikacji u dzieci i wyposażenie ich w znajomość języka oraz w praktyczne narzędzia, dzięki którym poradzą sobie w świecie. Stąd staranny wybór programów do nauki.

 

Kursy dla dzieci/uczniów podzielone są na dwie ścieżki uczenia się języka angielskiego:

 • Oferta Standardowa (oferta dla dzieci, które rozpoczynają naukę języka angielskiego: 

  Celem tego kursu jest wprowadzanie dzieci w tajniki języka angielskiego od podstaw, zwiększając stopniowo ich poziom zaawansowania w zakresie rozumienia, mówienia, czytania i pisania. Dzięki systematycznej nauce, częstym powtórkom i ciekawym zajęciom kursanci poprawiają oceny w szkole, nabierają pewności siebie, a język angielski staje się ich ulubionym przedmiotem.

  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 min.

  Realizowany podręcznik: Footprints wyd. Macmillan

 • SAVVY ED (Oferta dla dzieci kontynuujących naukę języka angielskiego po programie Teddie Eddie: 

  Zdobyte wcześniej umiejętności są rozwijane poprzez sprawdzone, ciekawe metody nauczania dostosowane do wieku, zainteresowań i temperamentu dzieci. Głównym założeniem tego kursu jest ćwiczenie wszystkich czterech kompetencji językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania poprzez różne zabawy ruchowe, gry językowe, historyjki, wierszyki oraz rymowanki. Ten ambitny program mobilizuje młodych kursantów do regularnej pracy poprzez unikatowe i innowacyjne elementy (efekt kuli śniegowej, grywalizacja, ocenianie kształtujące), które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki.

  Program Savvy Ed dla uczniów

  • CZYM JEST SAVVY ED?

   Jest licencjnonowaną metodą nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-10 lat. Metoda przygotowuje do płynnego

  • czytania, pisania i mówienia w języku angielskim.
  • DLA KOGO JEST SAVVY ED?

   Kurs jest przeznaczony dla dzieci zaawansowanych, które kontynuują naukę języka angielskiego po udziale w zajęciach Teddy Eddie w licencjonowanych szkołach językowych.

  • DLACZEGO SAVVY ED?

   Bo jest sprawdzony i skuteczny. Ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki.

  Co sprawia, że Savvy Ed jest skuteczny?

  • NAUCZANIE Z EFEKTEM KULI ŚNIEGOWEJ

   czyli „stopniowe narastanie” wiadomości:
   – w zadaniach i ćwiczeniach, – w powtórkach,
   – w ułożeniu materiału językowego.

  • MOTYWACJA

   Systemy motywacyjne zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć. Podczas lekcji wykorzystywane są elementy:
   – grywalizacji (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo)
   – wspieranie motywacji wewnętrznej (np. Savvy Ed przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie)
   – ocenianie kształtujące
   – angażowanie rodziców w proces nauki.
   Wszystko po to aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

  Poziomy – oferta:

  SAVVY ED 1

   • głównym założeniem tego kursu jest rozwijanie nabytych wcześniej umiejętności rozumienia i mówienia oraz rozwijanie umiejętności czytania.

  SAVVY ED 2

   • głównym założeniem tego kursu jest kontynuacja nauki rozumienia, mówienia i czytania oraz wprowadzanie elementów pisania.

  SAVVY ED 3

   • głównym założeniem tego kursu jest rozwijanie wszystkich czterech kompetencji językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania.

ZESTAW KURSANTA

Zaczerpnięto z oficjalnych materiałów metody Savvy Edd. Oficjalna strona metody www.savvyedd.pl