Intensywny kurs dla osób planujących podjęcie pracy w krajach niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria) jako opiekun osób starszych. Kurs ten będzie bezpośrednim przygotowaniem językowym przed planowanym wyjazdem w charakterze opiekuna.

Prowadzący będzie realizował program obejmujący najbardziej przydatne zwroty w codziennej pracy przy osobie chorej oraz kontaktach z służbą zdrowia. Pierwsze zajęcia są pigułką gramatyczną, która jest niezbędna do świadomego budowania zdań, zadawania pytań oraz rozumienia rozmówcy. Następnie lektor przechodzi do poniżej przedstawionych bloków tematycznych. Celem kursu jest nauczenie Państwa wyrażenia własnych myśli w j. niemieckim, a nie porozumiewanie się wyuczonymi na pamięć zdaniami z „rozmówek niemieckojęzycznych”. Wszyscy kursanci otrzymają słowniczek „Opiekuna osób starszych”, który jest świetną pomocą w momencie, gdy nie będą Państwo umieli przekazać swych myśli będąc już na miejscu, w domu chorego.

W ramach nauki języka program obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. Powitanie, pożegnanie, zwroty grzecznościowe
2. Przedstawianie się, prezentacja własnej osoby, zadawanie pytań
3. Sytuacje codzienne – nazwy pomieszczeń w domu, przedmiotów, sprzętów pomocniczych, słownictwo z zakresu kulinariów, rozrywki oraz wszystkich czynności życia codziennego
4. Nawiązywanie przyjaznego kontaktu z pacjentem, pytania dotyczące jego samopoczucia, odczuwanych dolegliwości
5. Liczebniki, określenia czasu
6. Rozmowa z pacjentem podczas czynności pielęgnacyjnych
7. Rozmowy z lekarzem o dolegliwościach pacjenta
8. Rozmowa telefoniczna ze służbami ratunkowymi, z członkami rodziny
9. Rozmowa z pacjentem i jego rodziną w sprawach dotyczących dnia codziennego i opieki w domu chorego (wizyta w aptece, zakupy, posiłki, środki komunikacji publicznej, orientacja w mieście, garderoba chorego itd.)
10. Przykłady pytań kierowanych przez pacjenta
11. Podstawowe jednostki chorobowe oraz objawy

Po ukończeniu kursu otrzymają Państwo Certyfikat uczestnictwa w kursie, który jest potwierdzeniem Państwa poziomu językowego (komunikatywny).

Na co czekasz?

Zapisz się już dziś!