Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej

oraz młodzież na kursy TEENS (12-18lat)

Przygotowanie do „Egzaminu ósmoklasisty” lub „Egzaminu maturalnego”

(j. angielski, j. niemiecki, j. polski, matematyka)

Kursy TEENS podzielone zostały wiekowo na uczniów ze szkoły podstawowej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i uczniów ze szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Nadrzędnym celem kursów TEENS  jest rozwój wszystkich umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem swobodnego komunikowania się w języku obcym. Na zajęciach lektorzy kładą nacisk przede wszystkim na komunikację, wdrażając ją w formie przeróżnych prac zespołowych, ćwiczeń, quizów, i gier językowych.

 

Program kursu TEENS szkoła podstawowa oparty jest na wymaganiach Nowej Podstawy Programowej, dlatego kurs stanowi element przygotowania do egzaminu ósmoklasisty (gramatyka oraz ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem są również elementem kursu). W trakcie kursu ósmoklasisty szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie umiejętności mówienia, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem. Lektor przerabia z uczniami i kompletny materiał, który jest niezbędny do zdania egzaminu. W celu zapoznania się ze specyfiką egzaminu przeprowadzane są testy próbne. Postępy w nauce są monitorowane i przekazywane na bieżąco rodzicom.

Pracujemy w oparciu o najlepsze podręczniki renomowanych wydawnictw językowych oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Kurs obejmuje 30 spotkań rocznie –  1 spotkanie tygodniowo po 90 minut i trwa od połowy września do początku czerwca (po egzaminach prowadzimy zajęcia konwersacyjne). Kursy prowadzimy zarówno w grupach Standard (6-8 osób), jak i w grupach Comfort (3-5 osób). W trakcie trwania kursu rodzice otrzymują od nas informacje o przebiegu lekcji, które lektorzy przekazują za pomocą dziennika elektronicznego. Gwarantujemy również konsultacje rodziców z lektorem w celu monitorowania postępów.

KURS TEENS – Młodzież ze szkoły ponadpodstawowej

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie zarówno do egzaminu ustnego, jak i pisemnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, szczegółowe omówienie kryteriów egzaminacyjnych, ćwiczenia na arkuszach do matury ustnej i pisemnej oraz kompleksowe powtórzenie gramatyki i słownictwa.

Podstawą kursów są podręczniki przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz praca w oparciu o autentyczne materiały występujące podczas egzaminu. Nasi słuchacze mają okazję zapoznać się ze strukturą, wymogami, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi. W trakcie trwania kursu przeprowadzamy egzaminy próbne, co pozwala na zdiagnozowanie poziomu umiejętności słuchacza oraz zniwelowanie ewentualnych braków.

Przeprowadzamy bezpłatny test diagnozujący znajomość języka.

Zajęcia odbywają się 1xtyg/90min

Podręcznik wskazuje lektor

Dla młodzieży i dorosłych przygotowaliśmy również kursy certyfikatowe (zachęcamy do zapoznania się z ofertą w siedzibie TellMore lub kontaktu telefonicznego 506-518-956

Na co czekasz?

Zapisz się już dziś!