Kurs „tylko mówimy”

Kurs  oparty  na metodzie bezpośredniej i skierowany przede wszystkim do osób chcących w bardzo szybkim czasie mówić w j. obcym.  Metoda bezpośrednia pozwala na przyswojenie języka w sposób jak najbardziej naturalny poprzez częste powtarzanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Gramatyka jest narzędziem ułatwiającym komunikację.

 

Nowe słowa wprowadzane są zawsze w odpowiednim kontekście, co sprzyja ich zapamiętywaniu. Podczas zajęć słuchacze uczą się brzmienia nowych słów oraz od samego początku używają ich w zdaniach.

Sposób prowadzenia zajęć metodą bezpośrednią powoduje, że każdy uczestnik kursu jest w równym stopniu zaangażowany w zajęcia. Jest bardzo skuteczna w „walce” z tzw. „blokadą językową”.

Lektorzy prowadzący zajęcia mówią w tempie naturalnym, co zmniejsza tendencję uczniów do tłumaczenia zdań w głowie z języka angielskiego na język polski – i odwrotnie.

Zajęcia odbywają się 1xtyg/90min

Realizowany podręcznik: Speak Now wyd. Oxford lub materiały przygotowane przez lektora

Kurs standardowy

Celem kursu jest nauczenie słuchaczy porozumiewania się i wyrażania własnych opinii w życiowych sytuacjach, a więc przede wszystkim ćwiczona  jest umiejętność komunikowania się w obcym języku,  jak również umiejętność pisania, czytania oraz słuchania. Kurs zapewnia mocne podstawy języka i dobrą znajomość gramatyki.

Małe, kameralne grupy to idealne warunki do poznawania, a następnie ćwiczenia słownictwa i przydatnych zwrotów w naturalnym kontekście.

Zajęcia odbywają się 1xtyg/90min

Realizowany podręcznik: English File wyd. Oxford lub materiały przygotowane przez lektora

Na co czekasz?

Zapisz się już dziś!