Edward’s League

Metoda Edward’s League jest elementem najlepszej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w Polsce i została stworzona dla uczniów szkół językowych lub prywatnych szkół podstawowych w wieku 11–14 lat (klasy 5–7) kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierających materiał na poziomach A1–A2 (np. Teddy Eddie, Savvy Ed). Zajęcia prowadzone metodą Edward’s League są bardzo ambitne, a jednocześnie interesujące dla współczesnych dzieci. Kursanci porządkują swoją wiedzę z gramatyki i rozwijają umiejętności typu rozumienie ze słuchu czy komunikacja.

Metoda EDWARD’S LEAGUE przygotowuje uczniów do zdawania egzaminów Cambridge English Qualifications:

✓ A2 KEY FOR SCHOOLS

✓ B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS

W czasie realizacji kursów uczniowie ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne, a z drugiej strony przyświeca nam jasno sprecyzowany cel: komunikacja! Ważne, aby uczeń mówił bez oporów, komunikował się nie tylko skutecznie, ale również z zachowaniem zasad poprawnościowych.

Forma kursu

✓ ilość poziomów: 3

✓ częstotliwość zajęć: 2 razy po 60 min. tygodniowo

✓ długość kursu: 30 tygodni

✓ liczebność grupy: standardowo 7-10 osób

✓ rozpoczęcie kursu: druga połowa września

✓ zakończenie kursu: czerwiec

Pakiet Edukacyjny

Każdy uczeń otrzymuje bogaty pakiet edukacyjny do użycia na lekcjach i w domu. Przy kursach rocznych pakiet jest GRATIS. W jego skład wchodzi:

✔️ książka

✔️ zeszyt ćwiczeń

✔️ komponent online

✔️ książeczka z opowiadaniami

✔️ karta informacyjna dla rodziców

✔️ teczka oraz długopis

✔️ certyfikat

Edward’s League a egzaminy Cambridge

Książki metody Edward’s League przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge oraz ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne. Zakres materiału jest kompatybilny z egzaminami Cambridge English Qualifications. Na tym etapie warto stawiać uczniom cel w postaci międzynarodowego certyfikatu. Sam egzamin może być dla ucznia zewnętrznym i obiektywnym testem rzeczywistych umiejętności, a dla rodzica swoistym potwierdzeniem dobrze obranego kierunku edukacji językowej dziecka.

Jaka jest ścieżka rozwoju językowego Twojego dziecka w naszej szkole?

 
Po kursie Teddy Eddie dzieci przechodzą na 3-letni bardzo ambitny kurs kontynuacyjny Savvy Ed w trakcie którego zdają egzaminy Cambridge English. Po ukończeniu etapu Savvy Ed III proponujemy młodzieży rozpoczęcie kursu kontynuacyjnego Edward’s League, którą z sukcesem zakończymy w 7/8 klasie aż na poziomie B1+/B2. Kolejnym etapem będzie dwuletni kurs przygotowujący zdolną młodzież do egzaminu na poziomie C1 – planujemy go zdać w 2 klasie szkoły ponadpodstawowej.

Dlaczego warto w Tellmore?

✓ Jesteśmy jedynym w regionie Akredytowanym Centrum Metody Edward’s League, co jest gwarantem jakości prowadzonego przez nas kursu.
✓ Zajęcia Metodą Edward’s League są ukierunkowane na przygotowanie naszych uczniów do zdania międzynarodowych egzaminów Cambridge English A2 Key oraz B1 Preliminary
✓ Nasz zespół lektorski przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Edward’s League.
✓ Cenimy sobie stały kontakt z Rodzicami

Galeria

Oficjalna strona właściciela metody Teddy Eddie i/lub Savvy Ed i/lub Edward’s League: www.edubears.pl