Help Track

W naszej ofercie pojawia się nowy kurs – Help Track. Po długim okresie pandemii i zdalnego nauczania prowadzonego w szkołach chcemy wyciągnąć pomocną dłoń do wszystkich uczniów, którzy czują, że potrzebują wsparcia w powrocie do odpowiedniego poziomu umiejętności językowych.

Dla kogo jest przeznaczony kurs Help Track?

✓ Dla każdego ucznia szkoły podstawowej lub średniej. – Na kurs zapraszamy wszystkich uczniów, którzy czują, że muszą uzupełnić braki lub utrwalić materiał językowy, z którym pracowali podczas nauczania zdalnego. Chętnych uczniów będziemy przypisywać do właściwych grup wiekowych lub według rozpoznanych trudności.
✓ Dla uczniów, którzy po powrocie do nauki stacjonarnej czują się niepewnie, niekomfortowo i chcieliby uzupełnić swoją wiedzę, poćwiczyć sprawności językowe z zakresu słuchania, czytania, pisania i mówienia.

Co można zyskać?

 

✓ Utrwalenie znajomości języka angielskiego na danym poziomie.

✓ Znalezienie, rozpoznanie i skuteczny trening tych obszarów umiejętności językowych, w których uczeń z jakiegoś powodu ma braki.

✓ Pewność, że kursant utrwali i rozszerzy zasób słownictwa, ugruntuje znajomość gramatyki, będzie rozwijał umiejętność swobodnej komunikacji w języku obcym z zastosowaniem zasad gramatycznych.

✓ Poczucie, że wszelkie zaległości można skutecznie nadrobić i osiągnąć sukces.

Co jeszcze warto wiedzieć o kursie?

✓ Program kursu zostanie opracowany i dostosowany do potrzeb danej grupy uczniów – w jednej grupie językowej znajdą się kursanci o podobnych potrzebach edukacyjnych.

✓ Potrzeby edukacyjne każdego zgłoszonego chętnego zostaną rozpoznane na podstawie rozmowy/ wywiadu oraz testu umiejętności językowych.

✓ Program zajęć może być modyfikowany w trakcie realizacji kursu tak, by skutecznie uzupełnić wszelkie braki, utrwalić wiadomości i rozwinąć wszystkie umiejętności językowe.

✓ Podczas zajęć nie będziemy korzystać z konkretnego podręcznika. Lektor – metodyk dobierze odpowiednie materiały z zagadnień językowych, nad którymi będzie pracował z grupą. Kursanci będą na bieżąco otrzymywali materiały od lektora.

✓ Zajęcia będą urozmaicane atrakcyjnymi materiałami dydaktycznymi – szkoła dysponuje szeroką bazą gier i pomocy językowych.

✓ Uczniowie będą mogli trenować swoje umiejętności także dzięki quizom online.

Co oferujemy?

 

✓ test diagnostyczny;

✓ małe, maksymalnie 7-osobowe grupy;

✓ 60 lekcji w ciągu roku (spotkania raz w tygodniu po 90 min);

✓ zajęcia od września do czerwca;

✓ bogaty zestaw kursanta (materiały przygotowane przez lektora-metodyka, dostęp do różnorodnych zadań online);

✓ dostęp do dziennika online, w którym można sprawdzić obecność, a także zakres zrealizowanego materiału;

✓ rozwijanie wszystkich zdolności językowych;

✓komunikację na zajęciach w języku obcym;

✓ wiele możliwości wypowiedzenia się dzięki pracy w parach, grupach, przeprowadzaniu dyskusji, dialogów i scenek sytuacyjnych;

✓ wykorzystanie materiałów autentycznych oraz gier językowych;

✓ wskazanie skutecznych strategii uczenia się;

✓ świadectwo ukończenia kursu na określonym poziomie.