Indywidualne

Dla osób, które lubią się uczyć w kameralnej atmosferze, bez stresu, przy pełnej uwadze lektora, proponujemy zajęcia indywidualne.

Zalety kursu indywidualnego

✓ dostosowanie tematyki spotkania i tempa realizacji materiału do preferencji i zainteresowań kursanta
✓ bardziej naturalny i spontaniczny charakter konwersacji
✓ szybsze efekty w nauce i skuteczniejsza komunikacja z lektorem
✓ większa motywacja do pracy na zajęciach

O kursie

 

Zajęcia indywidualne są idealnym rozwiązaniem dla osób, które:

✓ chcą nabrać językowej pewności siebie, a potem kontynuować naukę na zajęciach grupowych,

✓ przygotowują się do egzaminu Cambridge i są nastawione na większą intensywność nauki.

Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży, warto rozważyć w sytuacji, gdy:

✓ trzeba wyrównać braki w nauce lub poziom zaawansowania jest wyższy od poziomu pozostałych osób w grupie,

✓ kursant ma indywidualny tok nauczania w szkole ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne (np. dysleksję) lub bardzo intensywnie rozwija swoje pasje i ponadprzeciętne zdolności, dlatego też potrzebuje elastyczności ze strony lektora i szkoły językowej.

 

Dzieciom i młodzieży rekomendujemy kursy w grupach, które przygotowują do posługiwania się językiem w typowych, codziennych sytuacjach komunikacyjnych z rówieśnikami, czyli osobami znającymi język na podobnym poziomie.

Co jeszcze warto wiedzieć o kursie?

Kurs składa się z 30 lekcji realizowanych w trakcie roku szkolnego. Tę liczbę można zwiększyć o kolejne spotkania, jeżeli uczestnik wyrazi taką chęć. Zajęcia odbywają się wtedy również w dni wolne od zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem świąt lub innych dni ustawowo wolnych.