Junior

Z myślą o uczniach klas 5 – 6 szkół podstawowych, przygotowaliśmy kurs Junior. Pracujemy w oparciu o autorski program nauczania, który dostosowaliśmy do potrzeb i umiejętności kursantów w tym wieku.

Program kursu

Dzieci uczą się m. in. poprzez udział w grach i zabawach językowych. Na zajęciach korzystają z nowoczesnych narzędzi z zakresu TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), takich jak aplikacja Quizlet, która służy do utrwalania poznanego słownictwa, udoskonalania poprawnej wymowy i pisowni. Kursanci mają również dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej online, dzięki której sprawdzą na bieżąco swoją wiedzę gramatyczną. W programie kursu:

✓ nauka swobodnej komunikacji

✓ poszerzanie zasobu słownictwa
✓ rozumienie i poprawne stosowanie angielskiej gramatyki
✓ pracę z tekstem czytanym i słuchanym

Co można zyskać?

 

Dzięki udziałowi w kursie Junior Twoje dziecko:

✓ rozwinie kompetencje językowe,

✓ utrwali i poszerzy wiadomości zdobyte w szkole,

✓ pozna nowych kolegów i koleżanki,

✓ poszerzy wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych,

✓ aktywnie spędzi wolny czas,

✓ zyska dostęp do atrakcyjnych narzędzi e-learningowych i nauczy się samodzielnie monitorować i oceniać własne postępy.

Co jeszcze warto wiedzieć o kursie?

✓ Program kursu wykracza poza treści nauczania realizowane w szkole publicznej.

✓ Kurs przygotowuje do egzaminów szkolnych i może przygotować do Egzaminów Cambridge.

✓ Nasze lekcje prowadzone są w oparciu o standard zajęć i program nauczania oraz podlegają weryfikacji i ocenie metodyka. To gwarantuje najwyższą jakość nauczania we wszystkich naszych grupach.

Co oferujemy?

 

✓ test diagnostyczny;

✓ małe, maksymalnie 8-osobowe grupy;

✓ 60 lekcji w ciągu roku (spotkania raz w tygodniu po 90 min);

✓ zajęcia od września do czerwca;

✓ bogaty pakiet edukacyjny (podręczniki z dostępem do ćwiczeń multimedialnych lub różnorodnych zadań online);

✓ dostęp do dziennika online, w którym można sprawdzić obecność, a także zakres zrealizowanego materiału;

✓ rozwijanie wszystkich sprawności językowych;

✓ komunikację na zajęciach w języku obcym;

✓ wiele możliwości wypowiedzenia się dzięki pracy w parach, grupach, przeprowadzaniu dyskusji, dialogów i scenek sytuacyjnych;

✓ wykorzystanie materiałów autentycznych oraz gier językowych;

✓ wskazanie skutecznych strategii uczenia się;

✓ świadectwo ukończenia kursu na określonym poziomie.