Kids

Dla uczniów klas 2, 3 i 4 szkół podstawowych, którzy rozpoczynają przygodę z nauką języka obcego poza szkołą, przygotowaliśmy kurs językowy Kids. Jego program opracowaliśmy tak, aby kształtował i stopniowo rozwijał u dzieci 4 umiejętności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Program kursu

Dzieci uczą się w małych grupach, w przytulnie urządzonych salach, pod kierunkiem lektora przygotowanego do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Uczestnictwo w zabawach językowych stwarza dzieciom naturalną możliwość rozmawiania z rówieśnikami po angielsku. W programie kursu:

✓ bogate słownictwo z różnych kręgów tematycznych, które są bliskie dzieciom w wieku wczesnoszkolnym

✓ podstawowe konstrukcje gramatyczne, wykorzystywane od razu w komunikacji na tematy atrakcyjne dla dzieci

✓ wypowiedzi ustne i pisemne – dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci
✓ historyjki i dialogi angażujące uwagę, wyobraźnię i emocje dziecka oraz ciekawie ilustrowane materiały językowe

Co można zyskać?

 

Dzięki udziałowi w kursie Kids Twoje dziecko:

✓ zaangażuje się w naukę angielskiego,

✓ rozbudzi swoją ciekawość językową,

✓ zyska pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym,

✓ spędzi czas z rówieśnikami, ucząc się i bawiąc – rozwinie swoje umiejętności interpersonalne,

✓ wykaże się umiejętnościami językowymi podczas lekcji w szkole,

✓ nauczy się systematyczności,

✓ odkryje, że nauka może być przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem.

Co jeszcze warto wiedzieć o kursie?

✓ Zajęcia prowadzi doświadczony lektor przygotowany do pracy z dziećmi.

✓ Kurs może przygotować dzieci do egzaminu Cambridge Young Learners (egzamin dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym).

✓ Dziecko podczas zajęć będzie doskonalić następujące umiejętności: konwersacje, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemną, posługiwanie się bogatym zasobem słownictwa, prawidłowe stosowanie reguł gramatycznych.

✓ Nasze lekcje prowadzone są w oparciu o standard zajęć i program nauczania oraz podlegają weryfikacji i ocenie metodyka. To gwarantuje najwyższą jakość nauczania we wszystkich naszych grupach.

Co oferujemy?

 

✓ test diagnostyczny;

✓ małe, maksymalnie 8-osobowe grupy;

✓ 60 lekcji w ciągu roku (spotkania raz w tygodniu po 90 min);

✓ zajęcia od września do czerwca;

✓ bogaty pakiet edukacyjny (podręczniki z dostępem do ćwiczeń multimedialnych lub różnorodnych zadań online);

✓ dostęp do dziennika online, w którym można sprawdzić obecność, a także zakres zrealizowanego materiału;

✓ rozwijanie wszystkich sprawności językowych;

✓ komunikację na zajęciach w języku obcym;

✓ wiele możliwości wypowiedzenia się dzięki pracy w parach, grupach, przeprowadzaniu dyskusji, dialogów i scenek sytuacyjnych;

✓ wykorzystanie materiałów autentycznych oraz gier językowych;

✓ wskazanie skutecznych strategii uczenia się;

✓ świadectwo ukończenia kursu na określonym poziomie.