Savvy Ed

Savvy Ed to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które kontynuują naukę języka angielskiego po mocnym programie przedszkolnym, np. metodą Teddy Eddie w szkołach językowych lub prywatnych szkołach podstawowych. Jest to bardzo ambitna, a zarazem przyjazna metoda nauczania, przygotowująca naszych kursantów do zdania międzynarodowych egzaminów Cambridge Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers.

Wszystkie dzieci rozpoczynające poziom Savvy Ed 1 są przez nas testowane – oceniamy:

✓ Umiejętności komunikacyjne

dzieci muszą umieć swobodnie reagować na pytania i polecenia zadawane w języku angielskim

✓ Zasób słownictwa

dzieci muszą znać większość słów związanych z tematyką świata dziecięcego w języku angielskim (jedzenie, zabawki, ubrania, przedmioty w szkole, w domu itp.)

✓ Umiejętność czytania

dzieci muszą dobrze czytać w języku polskim, muszą być w stanie poradzić sobie z czytaniem płynnie całych zdań, a nawet krótkich tekstów. Muszą też być w stanie przeczytać proste słowa i krótkie zdania w języku angielskim

✓ Umiejętność rozumienia ze słuchu

dzieci muszą być w stanie zrozumieć proste, ale naturalne nagrania w języku angielskim, np. historyjki

Na czym polega unikatowość metody?

✓ Jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział, czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”).

✓ Jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości, w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy.

✓ Budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać, w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia/ powtórek.

Forma kursu

✓ Kursy z wykorzystaniem Metody Savvy Ed odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 45 min lub 60 min.
Realizacja jednego poziomu Savvy Ed w szkole językowej przewidziana została na 60 spotkań.

✓ Bardzo ważnym elementem w metodzie jest stały KONTAKT Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

  • ustne informacje na temat przerabianego materiału oraz zadania domowego po każdych zajęciach;
  • informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału zamieszczane w zeszycie kontaktu (tzw. Parent’s Book);
  • regularne informacje na temat zrealizowanego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane w E-dzienniku;
  • lekcje otwarte.

Jakie są założenia programu?

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:

✓ EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ, czyli „stopniowe narastanie” w zadaniach, powtórkach i w ułożeniu materiału językowego.

✓ KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ – Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania, jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły.

✓ SYSTEMY MOTYWACJE zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.

✓ System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

Poziomy Savvy Ed

 

Savvy Ed 1 (po tym poziomie dzieci zdają Egzamin Cambridge English na poziomie STARTERS)

Priorytety: komunikacja i nauka czytania
Uczeń kontynuuje naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie. Priorytety to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w CZYTANIU w języku obcym. Obszerny i różnorodny materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners – Starters.

 

Savvy Ed 2

Priorytety: komunikacja i nauka czytania
Uczeń kontynuuje naukę jednocześnie utrwalając poznany wcześniej materiał. Priorytety na tym poziomie to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w PISANIU w języku obcym. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners – Movers (poziom A1 wg Rady Europy).

 

Savvy Ed 3 (po tym poziomie dzieci zdają Egzamin Cambridge English na poziomie MOVERS)

Priorytety: integracja wszystkich sprawności językowych i gramatyka
Na tym poziomie następuje integracja wszystkich sprawności językowych: SŁUCHANIA, MÓWIENIA, CZYTANIA raz PISANIA. Zaczynamy kłaść nacisk na POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNĄ. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners – Flyers (poziom A2 wg Rady Europy).

 

Od roku szkolnego 2022/2023 kolejnym etapem kursu jest Edward’s League (11-13lat)

Metoda EDWARD’S LEAGUE to kontynuacja najlepszej ścieżki egzaminacyjnej w Polsce. Kursy adresowane są uczniom ambitnym, którzy ukończyli kurs Savvy Ed i są gotowi na poznanie prawdziwego, naturalnego angielskiego.

Metoda EDWARD’S LEAGUE przygotowuje uczniów do zdawania egzaminów Cambridge English Qualifications:
✔️ A2 KEY FOR SCHOOLS
✔️ B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS

W czasie realizacji kursów uczniowie ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne, a z drugiej strony przyświeca nam jasno sprecyzowany cel: komunikacja! Ważne, aby uczeń mówił bez oporów, komunikował się nie tylko skutecznie, ale również z zachowaniem zasad poprawnościowych.

W trakcie trwania trzyletniego kursu Savvy Ed dzieci przystępują

✔️ po ukończeniu etapu Savvy Ed I do Egzaminu Cambridge English na poziomie STARTERS
✔️ po ukończeniu etapu Savvy Ed III do Egzaminu Cambridge English na poziomie MOVERS
Więcej o egzaminach przeczytaj na stronie Egzaminy Cambridge

Pakiet Edukacyjny

Każdy uczeń otrzymuje bogaty pakiet edukacyjny do użycia na lekcjach i w domu. Przy kursach rocznych pakiet jest GRATIS. W jego skład wchodzi:

✔️ Savvy Book – podręcznik

✔️ Snowball Book – zeszyt ćwiczeń

✔️ Parent’s Book – zeszyt kontaktu dla rodziców

✔️ Savvy Tile – magiczną płytkę Eda

✔️ Teczka

 

W cenie pakietu edukacyjnego dzieci otrzymują dostęp do platformy internetowej Savvy Quest

 

Jaka jest ścieżka rozwoju językowego Twojego dziecka w naszej szkole?

 

Po kursie Teddy Eddie dzieci przechodzą na 3-letni bardzo ambitny kurs kontynuacyjny Savvy Ed w trakcie którego zdają egzaminy Cambridge English (patrz zakładka Savvy Ed). Po ukończeniu etapu Savvy Ed III proponujemy młodzieży rozpoczęcie kursu kontynuacyjnego Edward’s League, którą zakończymy w 7/8 klasie na poziomie B1+/B2.

Dlaczego warto w Tellmore?

✓ Jesteśmy jedynym w regionie Akredytowanym Centrum Metody Savvy Ed, co jest gwarantem jakości prowadzonego przez nas kursu.
✓ Zajęcia Metodą Savvy Ed są ukierunkowane na przygotowanie naszych uczniów do zdania międzynarodowych egzaminów Cambridge English Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers.
✓ Nasz zespół lektorski przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed.
✓ Cenimy sobie stały kontakt z Rodzicami

Galeria

Oficjalna strona właściciela metody Teddy Eddie i/lub Savvy Ed i/lub Edward’s League: www.edubears.pl