Teens

Na kurs Teens zapraszamy młodzież klas 7 i 8 przygotowującą się do egzaminu ósmoklasisty oraz licealistów, którzy mają w perspektywie egzamin maturalny.

Program kursu

Program kursu solidnie przygotowuje uczniów do czekających ich egzaminów jak i znacznie wykracza ponad ten poziom, pozostawiając przestrzeń dla ciekawych dyskusji i angażujących zadań.
W programie kursu znalazły się projekty, w czasie których uczestnicy debatują o problemach współczesnego świata, dyskutują na tematy bieżące, uczą się sztuki argumentacji i uzasadniania własnych sądów. Zajęcia zakładają:

✓ wypowiedzi ustne i pisemne z dbałością o poprawność gramatyczną, leksykalną i prawidłową wymowę

✓ poznawanie nowego słownictwa, również w oparciu o reguły słowotwórstwa

✓ analizę dłuższych i ambitniejszych tekstów

✓ rozumienie ze słuchu na podstawie ćwiczeń o wyższym stopniu trudności

Co można zyskać?

 

Dzięki udziałowi w kursie Teens nastoletni kursant:

✓ zyskuje pewność siebie i swobodę w posługiwaniu się językiem,

✓ umie wyrazić i uzasadnić własne opinie na różnorodne tematy,

✓ potrafi napisać teksty użytkowe i rozwiązać inne zadania egzaminacyjne,

✓ jest przygotowany do nauki języka na kolejnym etapie edukacyjnym.

Co jeszcze warto wiedzieć o kursie?

✓ Kierując się zasadą, że zadanie jest „ambitne, ale możliwe do wykonania” opracowaliśmy system zaliczeń materiału, który wyznacza uczniom i lektorowi cele do dalszej pracy.

✓ Kurs przygotowuje do egzaminów szkolnych i egzaminów Cambridge (po wcześniejszym ustaleniu z metodykiem).

✓ Nasze lekcje prowadzone są w oparciu o standard zajęć i program nauczania oraz podlegają weryfikacji i ocenie metodyka. To gwarantuje najwyższą jakość nauczania we wszystkich naszych grupach. Na kursach realizujemy materiały z repetytorium.

Co oferujemy?

 

✓ test diagnostyczny;

✓ małe, maksymalnie 8-osobowe grupy;

✓ 60 lekcji w ciągu roku (spotkania raz w tygodniu po 90 min);

✓ zajęcia od września do czerwca;

✓ bogaty pakiet edukacyjny (podręczniki z dostępem do ćwiczeń multimedialnych lub różnorodnych zadań online);

✓ dostęp do dziennika online, w którym można sprawdzić obecność, a także zakres zrealizowanego materiału;

✓ rozwijanie wszystkich zdolności językowych;

✓ komunikację na zajęciach w języku obcym;

✓ wiele możliwości wypowiedzenia się dzięki pracy w parach, grupach, przeprowadzaniu dyskusji, dialogów i scenek sytuacyjnych;

✓ wykorzystanie materiałów autentycznych oraz gier językowych;

✓ wskazanie skutecznych strategii uczenia się;

✓ świadectwo ukończenia kursu na określonym poziomie.