Centrum przygotowujące do egzaminów Cambridge English
Wejherowo +48 791-518-956 | Rumia +48 506-518-956 szkolatellmore@gmail.com

Regulamin

Centrum Języków Obcych TellMore

Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Centrum Języków Obcych TellMore

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
a)
b)
c)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.