Szanowni Rodzice i Kursanci, jeśli chcielibyście wiedzieć co kryje się pod ceną kursu i co charakteryzuje pracę Lektorów TellMore, prosimy zapoznajcie się z poniższym tekstem:

 • licencje i skuteczne programy nauczania (posiadamy licencję metod Teddy Eddie, Savvy Ed  – a to oznacza, że lektorzy pracujący tymi metodami zostali przeszkoleni i przygotowani do prowadzenia kursów przez samych twórców tych metod),
 • przemyślana ścieżka rozwoju kursanta (to oznacza, że możemy wspólnie określić cel i tempo nauki. Mogą Państwo wybrać ścieżkę standardową i wziąć udział w kursie tradycyjnym, który dobrze nauczy Cię komunikacji i przygotuje do egzaminów szkolnych. Drugą opcją nauki w TellMore jest ścieżka egzaminacyjna i naszym wspólnym celem będzie intensywna nauka zorientowana na zaliczenie egzaminu CAMBRIDGE,
 • nadzór nad procesem nauczania (wszystkie zajęcia mają określone standardy, które zawierają zakres działań lektora jak i ucznia, formy przekazywania wiedzy, sposoby pracy i zakres kontaktu z rodzicem – „dwuminutówki po zajęciach”, maile do rodziców oraz raporty postępów ucznia przekazywane rodzicom w każdym semestrze nauk),
 • e-learning (platforma edukacyjna Plac zabaw Teddy Eddie, platforma edukacyjna dla kursów Savvy Ed i ciekawe rozwiązania „internetowe”),
  dziennik elektroniczny oraz kontakt mailowy z rodzicami (klientem TellMore jest uczeń i jego rodzic dlatego dbamy aby rodzic był regularnie poinformowany o postępach na lekcjach, zaliczeniach, zadaniach domowych i sposobach pracy. Jesteśmy w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym),
 • wsparcie metodyka zarówno dla ucznia, jak i lektora,
 • darmowe programy Help Track i Test Track,
 • pierwszeństwo przy zapisach na kolejny rok, nasze warsztaty i eventy,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne kadry, które również podnoszą jakość nauczania i obsługi,
 • wspaniała obsługę sekretariatu.