Witamy Państwa w Centrum Języków Obcych TellMore

Dziękujemy za zainteresowanie się naszą ofertą.

Nasza szkoła językowa to nowoczesna i przyjazna placówka, która specjalizuje się w kształceniu językowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszym głównym założeniem jest nauczenie mówienia. Najważniejszym celem jest to, aby kursant w każdym wieku mógł swobodnie wypowiadać się w języku obcym.

Kim jesteśmy?

Centrum Języków Obcych „TellMore” to zespół doświadczonych lektorów językowych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy z pasją wykonują swój zawód. Bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych, umiejętności pedagogiczne oraz dobry kontakt lektorów z uczniami powodują, że kursanci szybko łamią bariery komunikacyjne. Już na pierwszych zajęciach udaje nam się wypracować kompetencje do podstawowego porozumiewania się w obcym języku. W naszej pracy umiejętnie korzystamy ze sprawdzonych metod, które opierają się na komunikacji i dialogu. Taki styl pracy pozwala nam osiągać szybkie i pozytywne rezultaty.

W 2015 roku uzyskaliśmy licencję Akredytowanego Centrum Metody Teddie Eddie – innowacyjnego sposobu nauczania dzieci między 2, a 7 rokiem życia, nominowanego do prestiżowej nagrody ELTons.  Dzieci uczą się języka angielskiego poprzez zabawę, historyjki i piosenki. Mimowolnie uczą się nie tylko słownictwa, ale całych wyrażeń i konstrukcji zdaniowych. Są nieustannie aktywizowane do mówienia w obcym języku – zadawania pytań, odpowiadania, konstruowania prostych komunikatów.

Dodatkowym atutem jest bezpłatna obudowa multimedialna PlacZabaw dzięki której dziecko może utrwalać w domu poznany na zajęciach materiał. Lektorzy mają stały kontakt z rodzicami uczniów – po każdych zajęciach podsumowują je, a okresowo przekazują informację o etapie realizacji zajęć drogą mailową lub poprzez dziennik elektroniczny.

Starszym uczniom proponujemy naukę na kursach tradycyjnych, które są treningiem podstawowych umiejętności językowych i przygotowują do egzaminu ósmoklasisty lub kursach będących kontynuacją kursu Teddy Eddie –  licencjonowaną metodą Savvy Ed (8-12 lat), która mobilizuje młodych kursantów do regularnej pracy poprzez unikatowe i innowacyjne elementy (efekt kuli śniegowej, grywalizacja, ocenianie kształtujące). Elementy te ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Dzieci uczą się zarówno komunikacji bieżącej, jak i czytania, pisania i gramatyki. W ramach utrwalania słownictwa dzieci mają bezpłatny dostęp do wypełnionej grami z zajęć aplikacji  Savvy Quest,  która jest integralnym elementem kursu Savvy Ed.

Młodzieży i dorosłym oferujemy kursy maturalne lub zajęcia „Tylko mówimy” prowadzone metodą bezpośrednią, która opiera się na komunikacji i dialogu. Umiejętność komunikacji w języku obcym jest przydatna podczas egzaminów, zagranicznych wyjazdów, pracy poza granicami kraju.

Na każdym szczeblu kursu nacisk kładziemy na komunikację – umiejętność poprawnego i   swobodnego mówienia w obcym języku. Poznawane zasady gramatyki, bogaty zasób   słownictwa są niemal od razu wykorzystywane w praktyce. Kursanci przełamują bariery komunikacyjne i są mobilizowani do wypowiadania myśli w języku obcym. Stosowany program i podręcznik są podstwą, szkieletem pracy z kursantami, ale nie stanowią najważniejszego elementu stosowanej metody, która znacznie odchodzi do „szkolnego” sposobu prowadzenia zajęć. Celem jest to, aby kursant wypowiadał się w danym języku, potrafił skonstruować wypowiedź w każdej sytuacji komunikacyjnej.

Pracujący u nas lektorzy mają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Przed podjęciem pracy przechodzą intensywne szkolenia przygotowujące ich do prowadzenia zajęć według programów Teddy Eddie lub Savvy Ed, a  w ciągu roku szkolnego efekty ich pracy oraz metody nauczania są monitorowane przez licencjodawcę. Jednak najważniejszym jest fakt, że dla osób pracujących w naszej firmie praca jest ich pasją.

Co nas wyróżnia?

Wysoka jakość nauczania

• Mała liczebność osób w grupie • Wysokie kwalifikacje lektorów  • Zatrudniamy między innymi pedagogów kształconych na zagranicznych uniwersytetach, każdy z nich naucza języka z wielką pasją i zaangażowaniem • Monitoring postępów • Regularna kontrola jakości kursów • Dopasowanie kursu do indywidualnych potrzeb

Praktyczny język

• Nacisk na rozmowę i użycie języka w codziennych sytuacjach • Merytoryczne dopasowanie kursu do stanowiska, zawodu, branży • Wszystkie kursy mają charakter intensywny, tak aby w jak najkrótszym czasie nauczyć się jak najwięcej

Rodzinna atmosfera

Innowacyjność

• Najwyższa efektywność nauki dzięki specjalnie zaprojektowanym programom nauczania

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zapisów na zajęcia

My rozwiążemy Tobie język!